Новини Центру

Нагородження

Колектив Центру математичного моделювання щиро вітає провідних наукових співробітників
Грицину Ольгу Романівну та
Чернуху Ольгу Юріївну
з нагородженням премією обласної державної адміністрації та обласної ради відомим вченим і знаним фахівцям!

Нагородження

Колектив Центру математичного моделювання щиро вітає старшого наукового співробітника
Білущака Юрія Ігоровича
з отриманням державної іменної стипендії найкращим молодим вченим Героїв «Небесної Сотні»!

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (79005, м. Львів, вул. Дж.Дудаєва, 15; тел.: (032) 2611886; http://cmm.lviv.ua; e-mail:lance@cmm.lviv.ua) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу математичного моделювання нерівноважних процесів (1 вакансія).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати наступні документи (особисто або поштою):

- Кандидати, які не є працівниками Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України:

  1. письмову заяву на ім’я директора д.т.н., проф. Я.Д.П’янила про участь у конкурсі;
  2. копію документа, що посвідчує особу;
  3. особовий листок по обліку кадрів;
  4. автобіографію;
  5. копію трудової книжки (за наявності);
  6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8. письмову згоду на обробку персональних даних.

- Кандидати, які працюють у Центрі математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України:

  1. заява на участь у конкурсі (написана власноруч) із зазначенням посади на яку кандидат подається та назви структурного підрозділу.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

До участі у конкурсі допускаються особи, з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), які мають не менше п’яти років досвіду, не менше п’яти публікацій та/або патентів за останні п’ять років;

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу – вчений секретар Лянце Ганна Теофілівна, тел. (032) 261 18 93.

Адреса, за якою подаються документи: 79005, м. Львів, вул. Дж. Дудаєва, 15, кім. 35.

Дата офіційної публікації: 29.01.2021


Учасники конкурсу:

Чучвара Анастасія Євгенівна - к.т.н., т.в.о. старшого наукового співробітника відділу математичного моделювання нерівноважних процесів Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Дата оновлення: 5.03.2021