Новини Центру

Грицина О., Кондрат В. Термомеханіка конденсованих систем за урахування локального зміщення маси: ІІ. Прикладні дослідження. Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України – Львів: Растр – 7, 2019 – 144 с. (6,89) – тираж 300. – ISBN 978-617-7726-37-0.

Градієнтну теорію пружних твердих тіл і в’язких рідин, яка враховує взаємозв’язок процесів деформування, теплопровідності і локального зміщення маси, застосовано для вивчення приповерхневіх і розмірних явищ. Проаналізовано вплив локального зміщення маси на поширення об’ємних і поверхневих пружних хвиль. Призначене для фахівців у галузі механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання, нерівноважної термодинаміки та фізики поверхневих явищ, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.