Новини Центру

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ

  1. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Торський А.Р., Білущак Ю.І., Васьо Н.О. Пакет програм для розрахунку усередненого за ансамблем конфігурацій фаз поля концентрації та потоків маси в стохастично неоднорідних шаруватих тілах («Ro-conc») // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37777 від 05.04.2011 р.