Новини Центру

МОНОГРАФІЇ

  1. Бурак Я., Кондрат В., Грицина О. Основи локально градієнтної теорії діелектриків. — Львів: Сплайн, 2011.
  2. П’янило Я. Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач. – Львів: Сплайн, 2011. – 248 с.
  3. Цивільний захист: конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / за редакцією доцента В.Є. Гончарука / - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с.