Новини Центру

Малачівський Петро Стефанович

Посада: завідувач відділу

Наукова ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Тел. сл.: 032 261-18-86

E-mail: Petro.Malachivskyy@gmail.com

Народився 27 серпня 1954 року в с. Чишки Пустомитівського району Львівської області. В 1971 р. закінчив середню школу в с. Чишки, а в 1976 р. факультет автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю прикладна математика.

У 1976 році, здобувши кваліфікацію інженера-математика, був скерований на роботу в Обчислювальний центр Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР (з 1992 року — Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України). Працював на різних інженерних і наукових посадах: з 1990 по 1995 р. завідував відділом «Інформатики й обчислювальних методів», після цього обіймав посаду старшого наукового співробітника, а з листопада 2009 року — посаду провідного наукового співробітника Центру. За сумісництвом — професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства.

З 1987 року кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.11 — математичне та програмне забезпечення математичних машин і систем, з 2009 року доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи. Звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2000 році, професора — у 2011 році.

Наукові інтереси:методи і програмно-алгоритмічні засоби опрацювання та аналізу експериментальних даних, апроксимація функцій.

Основні результати:

  •   розвинув теорію чебишовського наближення функцій з інтерполяційними умовами й розробив методологію побудови неперервного та гладкого мінімаксного сплайн-наближення. Дослідив властивості й встановив умови існування чебишовського наближення сумою полінома й нелінійного виразу;
  •   Розробив пакети програм «РАДАН» і «АпроКріо» для розв’язування задач, що зводяться до чебишовського наближення функцій.

Автор 147 наукових праць, у тому числі 2 монографій, підручника, 3 навчальних посібників і 5 авторських свідоцтв.

Керував двома науково-дослідними проектами НАН України. Був головним виконавцем i керівником науково-договірних робіт із низкою провідних наукових центрів, зокрема, Спеціальним конструкторсько-технічним бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики НАН України (м. Київ), Інститутом електронних керуючих машин (м. Москва), Інститутом проблем інформатики АН СРСР (м. Москва), Державним оптичним інститутом («ГОИ», м. Санкт-Петербург) та ін.

Член редколегії журналу «Mathematical Modeling and Computing» і наукових збірників «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» та «Комп’ютерні технології друкарства».